Bỏ qua các liên kết điều hướng

Kiểm tra thời gian bảo hành và Phí sửa chữa ước tính

Làm thế nào để nhận biết số sê-ri trên máy Chính sách bảo hành

Giá tham khảo trên không thích hợp cho các sản phẩm hàng không và hàng hải. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về hai loại sản phẩm trên vui lòng tham khảo chính sách bảo hành tương ứng

Thời gian bảo hành trên không áp dụng cho các sản phẩm đã qua sửa chữa, bảo hành. Nếu bạn muốn xác nhận thời gian bảo hành chính xác, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng. Điện thoại: 1800-789977 hoặc email:[email protected]