Bỏ qua các liên kết điều hướng

Đăng kí sửa chữa online

Để đủ điều kiện áp dụng chính sách bảo hành, Quý khách vui lòng cung cấp hóa đơn mua hàng hợp lệ. Garmin Việt Nam có thể giới hạn dịch vụ bảo hành cho các sản phẩm không có hóa đơn mua hàng.